درباره ما

  1. خانه
  2. درباره ما

افتتاح بورس آنلاین

بورس آنلاین به همراه تیم فنی و تخصصی خود در سال ۱۳۹۶ با بهره گیری از تجربیات حرفه ای و فنی و با هدف فعالیت در زمینه بورس و راهکارهای سرمایه گذاری افتتاح و شروع به فعالیت کرد.

ماموریت

دیدگاه بلندمدت بورس آنلاین در تحقیق، آموزش و فرهنگ سازی و کاهش ریسک سرمایه گذاری از جمله نگرشهای راهبردی در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای این مجموعه تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است.

فهرست