تعرفه درج بنر تبلیغاتی در صفحه اصلی سایت بورس آنلاین

تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار ثانویه صفحه اصلی

 • سایز بنر: پیکسل ۶۰۰×۱۶۰
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار صفحه اصلی

 • سایز بنر: پیکسل ۳۳۶×۲۸۰
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار صفحه اصلی

 • سایز بنر: پیکسل ۵۰۰×۳۳۶
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: هدر سایت در تمام صفحات

 • سایز بنر: پیکسل ۷۲۸×۹۰
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%

تعرفه درج بنر تبلیغاتی در صفحات داخلی و مقالات سایت بورس آنلاین

تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار صفحه های داخلی

 • سایز بنر: پیکسل ۲۴۰×۱۲۰
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار صفحه های داخلی

 • سایز بنر: پیکسل ۳۰۰×۲۵۰
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار صفحه های داخلی

 • سایز بنر: پیکسل ۳۳۶×۲۸۰
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
تعرفه درج بنر آگهی
تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰

 • جایگاه بنر: سایدبار صفحه های داخلی

 • سایز بنر: پیکسل ۵۰۰×۳۳۶
 • مدت نمایش در سایت: یک ماه
 • تخفیف تمدید مجدد: ۱۰%
فهرست